Este foarte important ca in vederea efectuarii procedurilor de vamuire, la expedierea coletului de catre persoanele fizice de a declara toate produsele din colet cu indicarea a costului corect a acestora (indicarea link-ului cumparaturii este un mod perfect de a demonstra valoarea achitata a bunului).

In cazul in care valoarea bunurilor trimise catre R.Moldova de catre persoane fizice plus transportarea acestora este egala sau depaseste 430EUR, aceastei trimitere vor fi aplicate drepturi vamale (TVA plus taxe de import). Pentru trimiteri B2C (cumparaturi expediate catre destinatari persoane fizice din R.Moldova), pragul neimpozitarii este de 200EUR – se ia in consideratie doar valoarea bunului. Achitarea taxelor v-a cadea in seama destinatarului. 

Greutate colet acceptata: 30kg. Dimensiuni acceptate ale coletului: Lungime: 120cm x Latime: 100cm x Inaltime: 95cm.

Produse interzise spre expediere – produsele in general interzise spre transportare: droguri, medicamente stupifiante, armament, produse perisabile, produse alimentare neambalate, produse inflamabile interzise catre transportare aeriana simpla (inclusiv parfumuri, deodoante-aerosol, acumulatoare, baterii s.a.)  s.a. Vezi detalii generale mai jos.

Pentru a concretiza bunurile interzise catre import in R.Moldova, Va rugam a lua legatura cu Serviciul Vamal al R.Moldova.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Produse interzise de a fi trimise catre R.Moldova:

1. Animale, produse animaliere si de origine animala:

pot fi obtinute informatii suplimentare in acest domeniu de la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (Chisinau, bd Stefan cel Mare 162).

2. Albine, miere, ceara si produse agricole:

importul albinelor poate fi acceptat pe baza prezentarii unui certificat veterinar eliberat de catre autoritatea competenta a tarii de origine;

mierea naturala importata este supusa unui control sanitar efectuat de catre un inspector veterinar intr-un birou de vama autorizat. In mod excepţional, trimiterea care conţine miere naturala este scutita de orice formalitate de natura sanitara, in cazul in care este indrumata prin colet postal cu o greutate mai mica de 2 kg si care nu prezinta caracter comercial;

lipitorile trebuie sa fie inchise in recipienti conform reglementarilor.

 3. Produsele animaliere si de origine animala destinate consumului uman sau cresterii animalelor:

A. Importul acestor produse este conditionat de respectarea regulamentului sanitar in vigoare:

controlul sanitar efectuat de catre un inspector veterinar intr-un birou vamal autorizat este urmat de eliberarea unui permis sanitar,

prezentarea unui certificat veterinar si un certificat de calitate eliberate de catre autoritatile competente din tara de origine;

B. Aceleasi produse, in cazul in care sunt in tranzit la frontiera, sunt scutite de toate formalitatile controlului sanitar prevazute in paragraful A.

4. Vegetale si produse vegetale:

in cazul importului lor aceste produse trebuie sa fie examinate de catre un agent insarcinat cu protectia plantelor si sa fie insotite de catre un certificat fitosanitar eliberat in tara de origine;

dispozitiile particulare referitoare la lupta contra introducerii unor boli si paraziti (de exemplu: Erwinia amylovara, Troquoderma granatium EV, Ceratitis Capitala Wied ) au ca efect anumite interdictii de import a produselor provenind din orice tara sau pentru anumite tari, prin instaurarea de masuri mai restrictive;

importul de ierbare este interzis.

 5. Produse antiparazitare pentru uzul agricol:

importul acestor produse este acceptat numai daca sunt destinate cercetarii si schimburilor intre institutiile de cercetare stiintifice. Prezentarea certificatelor este necesara.

6. Bauturi, lichide alcoolice:

este acceptat importul pina la 2 l vin/colet si pina la 1 litru de bauturi spirtoase/colet.

 7. Tutun:

este acceptat, pentru particulari importul pana la 200 buc. tigarete sau tigari /colet, fara plata taxelor vamale.

 8. Uleiuri minerale:

nu exista informatii.

9. Stupefiante:

importul stupefiantelor, preparatelor farmaceutice care conţin stupefiante este supus prezentarii unei autorizatii eliberate de catre Departamentul farmaceutic (277028 CHISINAU, Strada Hincesti 1, Rep.Moldova, Fax: (+37322)73 87 81).

10. Produse farmaceutice:

medicamente şi alte produse folosite in terapeutica medicala. Importul de medicamente si alte produse folosite in terapeutica medicala se face pe baza prezentarii unei autorizatii acordate fie de catre Ministerul sanatatii (Departamentul farmaceutic si de echipament medical: 277028 Chisinau, strada Hincesti 1, Rep.Moldova), fie de catre Ministerul agriculturii si alimentatiei (Serviciul veterinar:277012 Chisinau, bd Stefan cel Mare 162);

contraceptivele, altele decit cele sub forma de medicamente si prezervativele nu pot fi importate decat de catre intreprinderile sau companiile care au un acord cu Ministerul Sanatatii;

contraceptivele care sunt considerate medicamente sunt conditionate de respectarea reglementarii referitoare la medicamente (vezi paragraful de mai sus).

11. Perle fine sau de cultura, pietre si metale pretioase, lucrari din aceste materiale, bijuterie de fantezie:

toate aceste obiecte sunt acceptate la import (in colete postale cu valoare declarata) cu conditia ca ele sa fie corect mentionate in declaratia vamala.

12. Material de razboi:

importul materialului de razboi, pudrelor si explozibililor este acceptat pe baza prezentarii unei autorizatii a Ministerului de Interne;

armele de vanatoare si armele pentru sport fac obiectul unei autorizatii a Ministerului de Interne;

alte arme fac obiectul unei autorizatii a Ministerului Apararii.

13. Materiale inflamabile (dangerouse goods), ca parfumuri, spreiuri/recipiente sub presiune, baterii/acumulatoare s.a., sunt interzise catre transportarea aeriana.